Privacy

Tijdens evenementen georganiseerd door Stadsgolf kunnen foto’s genomen worden. Hier gelden volgende principes:

Niet-gerichte beelden – die een algemene en eerder spontane, niet geposeerde sfeeropname weergeven – kunnen stilzwijgende of met een mondelinge toestemming op sociale media (noemen) worden geplaatst. Dergelijke foto’s worden enkel voor rapportagedoeleinden gebruikt, niet voor marketingdoeleinden. Indien de betrokkene dit niet wenst, heeft de betrokkene het recht een foto waarop hij/zij is afgebeeld te laten verwijderen, door ons van dit feit op de hoogte te brengen via info@stadsgolf.be

Gerichte beelden – een afbeelding waarvoor één of enkele personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht of een afbeelding waarvoor wordt geposeerd. Voor het maken en publiceren van gerichte beelden zal een uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. De betrokkene heeft het recht om afzonderlijk toestemming te geven voor het gebruik van zijn foto’s voor elk van de aangegeven doeleinden.

Klanten:

De gegevens van klanten – deed je beroep ons in het verleden dan houden we je gegevens bij in het kader van de financiële administratie. Daarnaast willen klanten informeren over ons aanbod en klanten belonen met kortingen voor trouwe klanten. Je kan dan ook wel eens een mail van ons ontvangen. Wil je geen mails meer ontvangen van ons kan je gewoon replay ’en met stop en dan zal je geen mails meer ontvangen

Voorwaarden

In deze Algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

 1. Een Stadsgolf kan omwille van slecht weer verplaatst worden naar een nieuwe datum.

  1.1. Dit kan tot 3 dagen voor aanvang van de activiteit.
  1.2. De nieuwe datum dient uiterlijk 30 dagen na de oorspronkelijke datum vastgelegd te worden.

 2. Aantal personen.

  2.1. Uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de Stadsgolf moet het aantal deelnemers bekend zijn. Dit aantal is het minimum aantal voor de prijsberekening.

 3. In geval van niet opdagen

  3.1. In geval van niet opdagen, zal het volledige bedrag aangerekend worden. Te laat opdagen, waardoor de activiteit min. 30 min uitloopt, zal extra aangerekend worden.

 4. Voor de activiteit moet er een minimumbedrag volstort zijn.
 5. Elke bevestiging van de offerte en reservatie is bindend.
 6. Elke deelnemer is verzekerd voor schade.

  6.1. Opzettelijke beschadigingen aangericht door een deelnemer vallen hier niet onder. Stadsgolf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke letsels.

 7. Wij verwachten van deelnemers respect tegenover onze begeleiders.

  7.1. Een gebrek aan respect tegenover een begeleider kan de tour onmiddellijk stoppen. Net als wanneer personen zich aanmelden in dronken toestand. Telkens wanneer de begeleider de veiligheid van de deelnemers noch de omgeving kan garanderen kan hij de stadsgolf stopzetten.

Top